Ibilaldiak (A2)

Urratsa

- Ahozko ulermena : A2

Helburuak :
- Ulermena landu
- Idazmena landu

Iraupena : 1 mn 13 s

Ibilaldiak (A2)

Ariketa :

Grabaketa entzun ondoan erantzuna idazten duzu.

- Lehen ibilaldia bukatu ondoan, .................... heldu naiz.
- Bigarren ibilaldia bukatu ondoan, .......................... heldu naiz.
- Hirugarren ibilaldia bukatu ondoan, ......................... heldu naiz.

Ibilaldiak (A2)

Eskolan baizik ez erabiltzeko.