Xoriak bildu dira

Gaur goizean,
gereziondoak lore xuri,
bildu ditu anitz xori.
Amilotxa luma urdin,
pinpin xoria hain arin,
papogorria, kardelin* airos,
epetxa* uher, erresiñola lorios,
denek dirudite uros !

Gereziondoan
anitz xori,
Amari kantari !


Luixa Giltzu 2010

*kardelin : kardinale, kardamiru
*epetxa : txepetxa, larrepettitta
Gai kulturalak PDF Aita-amen bestak Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa