Mariona

Ez duzu gona luzerik,
ez duzu xapel* xingoladunik,
ez duzu soineko dirdirarik,
ez duzu izar makilarik,
ez duzu jauregirik
ez eta batzuetan printzerik.

Baina hala ere berdin berdin
zara ene Mariona,
begietan baituzu izar sakona,
aintzira umel,
irrian dirdira pindartsu,
besoetan jauregi epel,
bihotzean supazterren su,
eta izar makilak dantzan
dituzu zure kantan !


Luixa Giltzu 2010

*xapel : txapel

Thèmes culturels PDF Aita-amen bestak Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa