Mendiak mintzo

Gaur entzun dut Urtsu kantuz,
zendako ote, zendako ?

Gaur entzun dut Artzamendi txistuz,
loriako, loriako.

Gaur entzun ditut Atxuria eta Ibanteli,
baita ere Larrun,
zer ote da egun ?

Mendaur, Aiako harri,
Goramendi lagun,
denek dute ber oihartzun,
aitaren besta ospa dezagun !

Luixa Giltzu

Thèmes culturels PDF Aita-amen bestak Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa