Harria

Zure eguneko, bildu dut harri,
musu, maitasun eta irri.

Hunki ezazu ene harri
eta irudika :
itsas haizea orroaz ari,
marinela beldurrez so
gau beltzeko ximixtari,
itsasontzia dardaran
buru egiten ekaitzari,
uhin basak itzulian,
bake gabe dantzan ari,
marinela otoizka
jin dadila egun garbi.

Aita hunki ezazu ene harri
eta irudika :
eguzkia dirdiran, itsasoa geldi,
marinela portura heldu
kopeta argi,
ama-haurrak kaian goaitan,
pozez oihuka aitari.

Aita goxa ezazu ene harri
eta zaude adi :
jasan dituen galerneri*,
bero, hotz, gau xuri,
Aita zaude adi,
harriaren urteeri*,
eta ene maitasunaren indarrari.

Luixa Giltzu 2000

*galerneri : galernei
*urteeri : urteei

Gai kulturalak PDF Aita-amen bestak Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa