Laino pinpirina - 4. fitxa : Zein ezaugarri dut gustukoa ? Zer egiten dut ongi ?


4. FITXA : ZEIN EZAUGARRI DUT GUSTUKOA ? ZER EGITEN DUT ONGI ?

HELBURUAK :
 Autoestimua handitu.
 Gure burua hobeki ezagutu.
 Elkarreragina sustatu.

KONPETENTZIAK :
 Elkarrizketa eta iritzi trukada sustatu ikasleen artean.
 Barne begirada bultzatu.


AZALPENA :

Zein dira nire ezaugarrietatik gehien gustatzen zaizkidanak ? Ariketa honekin norberak bere buruarekin gustura sentitzea bilatzen dugu. Zein ezaugarrirekin sentitzen garen gustura deskubritzea garrantzitsua da, norbera bere buruarekin gustura egon ahal izateko.

Bakarka, hasieran, norberak zerrendatuko ditu bere gustuko ezaugarriak. Lehendabiziko ariketako zerrenda balia daiteke, hortik gustukoak dituzten ezaugarriak aurkitzeko.
 EZAUGARRI FISIKOAK : ilea, neurria, pisua, urteak…
 FAMILIA : haurride kopurua, burasoak (aita eta ama, bietarik batekin bakarrik, adoptatua…), maskotak (zakur, gatu,…)
 INGURUA : etxearen ezaugarriak
 ZALETASUNAK ETA ABAR : kirolak, eskulanak, zinema…, maniak, panpinak…

Ariketa hau bakarka eginen da eta taldeak ongi onartzen badu, denen artean ezarriko da ikasleek idatzia.

Kasu eman, hala ere, batzuk gaizki sendi baitaitezke bertzeen aitzinean beren gustuko ezaugarriak azaltzerakoan. Edo gerta daiteke, autoestimua apala duen ikasle batek, gustuko ezaugarririk ez aurkitzea. Irakaslea adi egon beharko da ikaslearen laguntzeko, horrelako kasu bat gertatuz gero. Hola izanez gero, bakarkako ariketa baino ez litzateke, edo bakoitzak izenik agertu gabe paper puska batean idatzia duena kutxa batean ezar daiteke, nahasi eta arbelean azaldu. Dena den, ikasleak konfiantzan izan daitezen, haiekin hitzartuko da nola egin.


ALDAERA.

ONGI EGIN GAUZEN TRENA.

Ariketa bertze modu batean ere antola daiteke : ZER DA NIK ONGI EGITEN DUDANA ? Denek badugu ongi egiten dugun zerbait. Kartoizko fitxa ttipi bedera banatuko zaie ikasleei. Bakoitzak ongi egiten duen zerbait idatziko du hartan. Gero fitxak irakaslearen mahai gainean utziko dira eta, nahasi ondoren, fitxa guziak kolatuko ditugu, tren baten moduan. Bertze aldetik, ikasle bakoitzari treneko bagoiak margoturik dituen orri bat emanen zaie. Ikasleek aztertuko dituzte paretan kolatu bagoiak eta horietarik zenbatekin identifikatzen den pentsatuko du. Jarraian, ikasle bakoitzak, bere orriko bagoietan zein trebetasunekin identifikatzen den idatziko du.

Hain segur, batzuek uste baino gauza gehiago ongi egiten duela, ohartuko da. Alabaina, anitzetan gosta zaigu ongi egiten dugunaz onartzea, baina bertze batzuek ongi egiten dutela aitortzen dutenean, guk ere horretan ongi moldatzen garela aitortzen dugu.

Laino pinpirina - 4. fitxa : Zein ezaugarri dut gustukoa ? Zer egiten dut ongi ?
Euskara PDF Elkartasuna Pinpirina Udaberria Desberdintasuna elkarbizitza CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea

CC-by-nc-sa - Dokumentu hau Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France License lizentziapean dago.