Argia eta iluna

Asteroidean ni sortu nintzen
argi pizle izateko,
nahiz eta planeta ttikia izan
ez diot eginen uko.
Egun on, gau on, gau on, egun on,
laster ibili beharko,
lurralde hontan jada gaua da
argia sortu orduko !

Batzuetan pitz, besteetan itzali
hemen bada gaitzeko lan,
estresak ere pixka bat joa nau,
eta ez naiz bizi patxadan.
Pentsatzeko ere ez dut astirik,
horrelako abiaduran,
planeta hontan argi eta iluna
dirudi direla gerlan !

Baditugu segur alde onak
baita ere alde txarrak,
gauaz amets bat lortu orduko
hausten du argi azkarrak.
Eta argitan izan bezain laster
mehatxu ilun kaxkarrak,
eguzkia agertu orduko
jada hor dantzan izarrak !

Nolaz gero eta fiteago
planeta ari den itzultzen,
ilargia eta eguzkia
zirurikan ditu erotzen !

Luixa Giltzu 2006

Thèmes culturels PDF Planetak Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa