Ilargiaren altzotan

Gelditu naiz amentsetan,
ilargiaren adarretan,
dituen argizko bideetan,
ibili naiz irriz xenderetan*,
eta maiz etsipenetan !

Banenbilen lasterketan,
indarrak hantu hatsetan,
banenbilen zalapartetan,
gero gelditzeko lotan,
ilargiaren altzotan !

Argi xurian kulunketan,
ibili naiz bilintxetan,
galdua ene amentsetan,
ezin egonez lur hontan,
ongi nintzan zeru hartan !

Luixa Giltzu

*xenderetan : xendretan

Thèmes culturels PDF Planetak Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa