Bilürre karakoil eta hiru hartzak

Flammarion Père Castor saileko Boucle d’or et les trois ours albumaren itzulpena, CD batean grabatua.

Bilürre karakoil eta hiru hartzak
Dominique Recaltek irakurria

Frantsesezko Boucle d’or et les trois ours albumetik egokitua

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.

© Flammarion 1956, © Ikas 2012