Haurraren nahia - antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Haurraren nahia
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Haurra: Ama, joan naiteke Marinaren etxera?
Ama: Ez, goiz honetan dentistarengana eraman behar zaitut.
Haurra: Eta arratsaldean joaten ahalko naiz Marinaren etxera?
Ama: Ez, abisatua zaitut amatxi heldu dela eta ikusi nahi zaitu.
Haurra: Bihar goizean beraz joaten ahalko naiz?
Ama: Asteburu hau biziki hartua dugu eta orain geldi zaitez gauza beraren errepikatzetik!
Haurra: Baina, ama, Marina ene lagun hoberena da eta hitzemana diot harengana joanen naizela. Otoi, istaño bat baizik ez naiz egonen!
Ama: Hitzematen didazu oren erdi bat baizik ez duzula han iraganen?
Haurra: Bai ala fede! Zin egiten dizut oren erdi ttipi bat baizik ez dudala pasatuko Marinarekin.
Ama: Beraz, sarri, dentistaren ondotik, joaten ahalko zara.
Haurra: Bikain! Ama bikaina zara, munduko bikainena!
Ama: Presta zaitez abia gaitezen. Uste dut beranta biltzen ari garela.

Jokalariak: Haur bat eta haren ama (edo aita)
Autorea: Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: Ikas
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

Euskara PDF Antzerkiak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Helduen erakaskuntza