Haurraren nahia - antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Haurraren nahia
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Haurra : Ama, joan naiteke Marinaren etxera ?
Ama : Ez, goiz honetan dentistarengana eraman behar zaitut.
Haurra : Eta arratsaldean joaten ahalko naiz Marinaren etxera ?
Ama : Ez, abisatua zaitut amatxi heldu dela eta ikusi nahi zaitu.
Haurra : Bihar goizean beraz joaten ahalko naiz ?
Ama : Asteburu hau biziki hartua dugu eta orain geldi zaitez gauza beraren errepikatzetik !
Haurra : Baina, ama, Marina ene lagun hoberena da eta hitzemana diot harengana joanen naizela. Otoi, istaño bat baizik ez naiz egonen !
Ama : Hitzematen didazu oren erdi bat baizik ez duzula han iraganen ?
Haurra : Bai ala fede ! Zin egiten dizut oren erdi ttipi bat baizik ez dudala pasatuko Marinarekin.
Ama : Beraz, sarri, dentistaren ondotik, joaten ahalko zara.
Haurra : Bikain ! Ama bikaina zara, munduko bikainena !
Ama : Presta zaitez abia gaitezen. Uste dut beranta biltzen ari garela.

Jokalariak : Haur bat eta haren ama (edo aita)
Autorea : Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea : Ikas
Argitaratze data : 2010/12/21
Maila : 3. ziklotik goiti

Langue basque PDF Antzerkiak CM1 Collège – 6ème CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Enseignement aux adultes