Merkatuan - antzerkia

Merkatuan
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Eroslea: Egun on,
1. saltzailea: Bai zuri ere. Zer gustu zenuke?
Eroslea: Gaur arroltze dozena bat hartuko dizut. Zer preziotan dituzu?
1. saltzaile: Bi eurotan. Fresko-freskoak dituzu, atzo errunak. Beste zerbait nahi duzuia?
Eroslea: Ez, ondokoari gasna puska bat erosiko diot. Heldu den aste arte, anderea (edo jauna)!
(Ondoko sal-mahaira hurbiltzen da.)
2. saltzailea: A! Plazer da erosle fidelen ikustea! Gaur ere gasna tunko bat hartuko didazu? Zeintarik ote? Behi gasnatik? Ardi gasnatik? Nahastikatutik? Ala hiruetatik puskaño bat? Denak onak dira.
Eroslea: Ooooo Pette! Emekiño! Ez gara aberats puxantak, gero! Emaidazu nahastikatutik tunkoño bat. Hara, ontsa duzu. Zenbat zor dizut?
2. saltzailea: Hamaika euro ttanko.
Eroslea: Milesker eta ondoko egunak artio!
3. saltzailea: Bai, heldu den larunbata artio!
Fruitu saltzailea (ozenki): Marrubiak, 2 euro zarettoa. Euskal-Herrikoak eta biologikoak! Balia zaitezte! Paregabeak eta merkeak! Hurbil zaitezte eta dasta itzazue!
Eroslea: Zinez itxura oneko marrubiak dituzu! Nongoak dira?
4.saltzailea: Uztaritzekoak. Bai, horiek bederen ez dute mila kilometro kurritu salduak izan aitzin. Gainera ongailu kimikorik gabe jinaraziak dira. Dasta ezazu baño eta zuhaurek ikusiko duzu.
Eroslea: Ummmm ! Ahotik ezin utziak dira ! Bi zaretto hartuko dizkizut eta heldu den astean hor baldin bazara, beste biga baztertuko dizkidazu. Tori saria eta erran bezala.
(Bere buruari) Putxa! Haragia ahanzten dut! Non dut harategia? A! Hantxetan!
5. saltzailea: Egun on! Zer nahi zenuke? Idikia? Bildoskia? Xerrikia?
Eroslea: Bildoskia hartuko dizut, kosteletak.
5. saltzailea: Zenbatentzat?
Eroslea: Lau gara baina denak apetitu onekoak!
5. saltzailea: Beraz hamabi emanen dizkizut, ttipiskoak baitira. Haragi hauta duzu hor. Ontsa errerik ahoan urtuko zaizue! Besterik behar duzuia?
Eroslea: Ez, aldi honetako aski dut. Zenbat heldu da?
5. saltzailea: Hamalau euro eta berrogeita hamar. Ez zaizu dolutuko eneganat etorririk.
Eroslea: Agian, agian! Izan ontsa eta beste aldi bat artio!
Hara. Uste dut aldi honetan behar dudan guzia erosia dudala. Hobe dut haia-haia etxera joanik tturrindurik gelditu aitzin!

Jokalariak: Bost saltzaile eta erosle bat
Autorea: Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: Ikas
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

Euskara PDF Antzerkiak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Helduen erakaskuntza