Merkatuan - antzerkia

Merkatuan
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Eroslea : Egun on,
1. saltzailea : Bai zuri ere. Zer gustu zenuke ?
Eroslea : Gaur arroltze dozena bat hartuko dizut. Zer preziotan dituzu ?
1. saltzaile : Bi eurotan. Fresko-freskoak dituzu, atzo errunak. Beste zerbait nahi duzuia ?
Eroslea : Ez, ondokoari gasna puska bat erosiko diot. Heldu den aste arte, anderea (edo jauna) !
(Ondoko sal-mahaira hurbiltzen da.)
2. saltzailea : A ! Plazer da erosle fidelen ikustea ! Gaur ere gasna tunko bat hartuko didazu ? Zeintarik ote ? Behi gasnatik ? Ardi gasnatik ? Nahastikatutik ? Ala hiruetatik puskaño bat ? Denak onak dira.
Eroslea : Ooooo Pette ! Emekiño ! Ez gara aberats puxantak, gero ! Emaidazu nahastikatutik tunkoño bat. Hara, ontsa duzu. Zenbat zor dizut ?
2. saltzailea : Hamaika euro ttanko.
Eroslea : Milesker eta ondoko egunak artio !
3. saltzailea : Bai, heldu den larunbata artio !
Fruitu saltzailea (ozenki) : Marrubiak, 2 euro zarettoa. Euskal-Herrikoak eta biologikoak ! Balia zaitezte ! Paregabeak eta merkeak ! Hurbil zaitezte eta dasta itzazue !
Eroslea : Zinez itxura oneko marrubiak dituzu ! Nongoak dira ?
4.saltzailea : Uztaritzekoak. Bai, horiek bederen ez dute mila kilometro kurritu salduak izan aitzin. Gainera ongailu kimikorik gabe jinaraziak dira. Dasta ezazu baño eta zuhaurek ikusiko duzu.
Eroslea : Ummmm ! Ahotik ezin utziak dira ! Bi zaretto hartuko dizkizut eta heldu den astean hor baldin bazara, beste biga baztertuko dizkidazu. Tori saria eta erran bezala.
(Bere buruari) Putxa ! Haragia ahanzten dut ! Non dut harategia ? A ! Hantxetan !
5. saltzailea : Egun on ! Zer nahi zenuke ? Idikia ? Bildoskia ? Xerrikia ?
Eroslea : Bildoskia hartuko dizut, kosteletak.
5. saltzailea : Zenbatentzat ?
Eroslea : Lau gara baina denak apetitu onekoak !
5. saltzailea : Beraz hamabi emanen dizkizut, ttipiskoak baitira. Haragi hauta duzu hor. Ontsa errerik ahoan urtuko zaizue ! Besterik behar duzuia ?
Eroslea : Ez, aldi honetako aski dut. Zenbat heldu da ?
5. saltzailea : Hamalau euro eta berrogeita hamar. Ez zaizu dolutuko eneganat etorririk.
Eroslea : Agian, agian ! Izan ontsa eta beste aldi bat artio !
Hara. Uste dut aldi honetan behar dudan guzia erosia dudala. Hobe dut haia-haia etxera joanik tturrindurik gelditu aitzin !

Jokalariak : Bost saltzaile eta erosle bat
Autorea : Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea : Ikas
Argitaratze data : 2010/12/21
Maila : 3. ziklotik goiti

Langue basque PDF Antzerkiak CM1 Collège – 6ème CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Enseignement aux adultes