07_Hiri horretan bizi naiz.

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Hirian
Ikus A11 liburukiaren 119. orrialdea
B1_Hirian
F1_1 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 124. orrialdea
F1_1_Karrikan galdezka
F1_2 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 124. orrialdea
F1_2_Karrikan galdezka
F1_3 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 124. orrialdea
F1_3_Karrikan galdezka
F1_4 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 124. orrialdea
F1_4_Karrikan galdezka

IKAS - AEK