11_Zer ikastaldi egin nahi duzu ?

Titulua
Entzungaia
B1_1 jarduera : Haurdun naiz.
Ikus A11 liburukiaren 191. orrialdea
B1_1_Haurdun naiz.
B1_2 jarduera : Hitzordua hartzen dut.
Ikus A11 liburukiaren 191. orrialdea
B1_2_Hitzordua hartzen dut.
B3 jarduera : Turismo bulegoan
Ikus A11 liburukiaren 192. orrialdea
C1_Turismo bulegoan
D1 jarduera : Elkarrizketa
Ikus A11 liburukiaren 193. orrialdea
D1_Elkarrizketa

IKAS - AEK