Ene laborategiko liburuxka - Fisika eta kimika

Argitaletxeak eskerrak bihurtzen dizkie ikastresna apailatzen laguntza ekarri duten irakasle hauei : Amaia Saez, Idoia Irazoki, Jon Urkijo eta Amaia Agirre.

Résumé

4. ziklo osoan ikasleak osatuko duen laborategi liburuxka da hau. Protokoloak, metodoak eta erreferentziazko dokumentuak atzeman daitezke. Fisika-kimika eskuliburuen osagarri bezala erabil daiteke, ikaslea laguntzeko urtean zehar.

Sommaire

1. ATALA : Segurean manipulatzea - Identifikatzea
1. Segurtasun-piktogramak kimikan 6
2. Segurtasun elektrikoa 8
3. Segurtasun optikoa eta akustikoa 9
4. Gorputz garbien identifikatzea : uraren adibidea 10
5. Gasen identifikatzea 11
6. Ioien identifikatzea 12

2. ATALA : Neurtzea
7. Solidoen masaren neurtzea 16
8. Likidoen masaren neurtzea 17
9. Tresna graduatuez neurtzea 18
10. Bolumenen neurtzea 19
11. Disoluzioen pH-aren neurtzea 20
12. Objektuen pisuaren neurtzea 21
13. Tentsio elektrikoen neurtzea 22
14. Korronte elektrikoen intentsitatearen neurtzea 23
15. Erresistentzia elektrikoen neurtzea 24
16. Distantziak seinaleen bidez neurtzea 25
17. Magnitude? fisikoak eta unitateak 26

3. ATALA : Ereduen baliatzea eta irudikatzea
18. Materiaren irudikatzea 30
19. Gorputz garbien egoera-aldaketak 31
20. Atomoen eta molekulen irudikatzea 32
21. Atomoen egituraren irudikatzea 33
22. Ioien irudikatzea 34
23. Eraldaketa fisikoen eta kimikoen bereiztea 35
24. Erreakzio-ekuazioen egiaztatzea 36
25. Indarren irudikatzea 37
26. Argi-izpien bistaratzea eta irudikatzea 38

4. ATALA : Zientzietan informatzea eta komunikatzea
27. Manuen ulertzea 42
28. Urraspide zientifikoa 43
29. Kimikako materialaren eskemen egitea 44
30. Dipolo elektrikoen sinboloen egitea 46
31. Zirkuitu elektrikoen eskemen egitea 47
32. Unibertsoa eta eguzki-sistema 48
33. Mugimenduen ezaugarritzea 49
34. Energia-iturriak eta motak 50
35. Energia-diagramen egitea 51
36. Seinaleen frekuentziaren neurtzea 52

5. ATALA : Kalkulatzea - Matematika-tresnen baliatzea
37. Masen eta bolumenen bihurtzea 56
38. Masa bolumikoen kalkulatzea 57
39. Abiaduren kalkulatzea eta bihurtzea 58
40. Proportzionaltasun-erlazioen ezagutzea 59
41. Grafikoen eraikitzea 60
42. 10en berreturak eta notazio zientifikoa 62
43. Magnitude-ordenak Unibertsoan 63
44. Formularioa 64

© IKAS pedagogia zentroa, 2018