05_Zer egiten ari naiz ?

Titulua
Entzungaia
A2 jarduera : Elkarrizketa osa ezazu.
Ikus A12 liburukiaren 63. orrialdea