02_Hurrup eta klik!

Titulua
Entzungaia
A2 jarduera: Zer nahi duzu?
Ikus A21 liburukiaren 27. orrialdea
Zer nahi duzu?

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2019 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2019.

AEK - IKAS