05_Ostatuan

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Mezuak ulertzen ditut
Ikus A21 liburukiaren 64. orrialdea
1_mezua

2_mezua

3_mezua

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2019 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2019.

AEK - IKAS