17_Nola aldatu den dena!

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: zuzen ala oker?
Ikus A21 liburukiaren 239. orrialdea
Zuzen ala oker?

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2019 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2019.

AEK - IKAS