EUSKARA 1 - Irakaslearen gidaliburua & USB gakoa

La lecture du guide de l’enseignant apporte une aide aux enseignants sur l’utilisation des différents supports composants la méthode Euskara 1 (manuels de l’élève, livret de compréhension, album, jeux de carte et clé-USB). Dans cet ouvrage, il trouvera des indications sur l’organisation des séances et sur les objectifs à atteindre.
De plus, les choix didactiques et pédagogiques y sont présentés et sont cohérents avec les attendus ministériels.

USB gakoan hainbat dokumentu atzemanen dituzue :
- Metodoa hasi aitzin bokalen berrikusteko dosier bat ;
- Metodoaren 1. partean erabiltzeko, 4 dosier :
— Ikasleen tresnak (Materiala, inprimatzeko eta mozteko prest) ;
— Bideoak proiektatzeko ;
— Audio grabazioak (Kantuak eta olerkiak) ;
— Jokoak ;
- Metodoaren 2. partean erabiltzeko :
— paperezko argitalpenaren Fitxa fotokopiagarriak liburukiaren edukia ;
— Ipuin bakoitzari dagokion dosier bat (testuak, ulermenaren lantzeko eta hizkuntzaren aztertzeko fitxa gehigarriak).

Sommaire

1 - EUSKARRIAK
2 - PEDAGOGIA ETA DIDAKTIKA HAUTUAK
2.1 - Printzipio nagusiak
2.2 - Ahozko hizkuntza
2.3 - Irakurtzea
2.4 - Idaztea
2.5 - Olerkiak eta kantuak
2.6 - Hizkuntzaren aztertzea
2.7 - Testu-sareen eraikitzea
3 – EUSKARRIEN ANTOLAMENDUA
4 - LEHEN PARTEA
4.1 - Ana eta Gakotsak ipuina urraspidearen ardatza da.
4.2 - Unitateen antolamendua
5 - BIGARREN PARTEA
5.1 - Metodoaren bigarren parteko jardueren urraspideak
5.2 - Unitateen antolamendua
6 - JARDUEREN URRASPIDEAK
6.1 - Ulermenaren lantzeko
6.2 - Erreferentzia hitzen, grafemen eta fonemen arteko korrespondentzien indartzeko
eta automatizatzeko
6.3 - Irakurtzen trebatzeko
6.4 - Idazten trebatzeko
6.5 - Hizkuntzaren aztertzeko
7 - IRAKASKUNTZAREN ABERASTEKO JARDUERA BILDUMA
8 - UNITATEEN DESKRIBAPENA

©Ikas, pedagogia zerbitzua, 2019