07_Zer egiten duzu etxen?

Titulua
Entzungaia
A3 jarduera: Zuzen ala oker?
Ikus A22 liburukiaren 94. orrialdea
A3_Zuzen ala oker

AEK - IKAS