08_Etxen ere bada lan

Titulua
Entzungaia
A2 jarduera: Gustatzen ote zaio?
Ikus A22 liburukiaren 105. orrialdea
A2_Gustatzen zaio

AEK - IKAS