Euskarazko tresna baliagarriak (padlet)

Padlet honetan euskarazko irakasle batek baliagarriak atzematen ahal dituen hainbat baliabide bildu dira.

https://padlet.com/elise238/61yec4ejd2renqr4
Tresna gehiago hor

Helduen erakaskuntza 2. Zikloa 3. Zikloa 4. Zikloa Lizeoa