Zure beso azkarrek

Zure beso azkarrek
nautelarik tinkatzen,
ortzantzak ez nau izitzen.

Zure beso azkarrek
nautelarik altxatzen,
izarrak ditut ikusten.

Zure lepoan konkolotx
nauzularik eramaten,
ni urusena naiz sentitzen.

Luixa Giltzu 2009/05

Thèmes culturels PDF Aita-amen bestak Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa