Galtxagorriak

Lan eta lan,
ez gaude ogean*,
atzarriak gabiltza
gu beti gauean.

Eta iduzki* gorria
delarik jaikitzen,
Galtxagorri guziak
seko gara izitzen,
leize zilo beltzean,
egunaz gordetzen,
jendea jaikitzean,
gu gara lokartzen !

Lan eta lan,
ez gaude ogean* !

Luixa Giltzu

*ogean : ohean
*iduzki : eguzki

Thèmes culturels PDF Mitologia Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa