Gaueko

Jendea da egunarena
eta GAUEKO gauarena,
gaua da ilunarena,
ilargi isilarena.

Ez dut haririk iruten
ilargi argitan,
iturrira ez noa gauerditan,
baldin eta GAUEKO
hor balitz goaitan.

Irunen dut irritan,
iturrira joanen naiz
iduzki* argitan,
oilarra hasiko delarik kantan.

Buba haurño iduzkiarena,
gaua baita GAUEKOrena.
Ohe goxoan goaita oilarraren kanta,
orduan GAUEKO joanen baita.
Luixa Giltzu

*iduzkiaren : eguzkiaren

Thèmes culturels PDF Mitologia Olerkia CM1 Très Petite section Petite section Moyenne section Collège – 6ème Grande section CP CE1 CE2 CM2 Collège – 5ème Collège – 4ème Collège – 3ème Lycée – seconde Lycée – première Lycée – Terminale Enseignement aux adultes

CC-by-nc-sa