Ilargiaren altzotan

Gelditu naiz amentsetan,
ilargiaren adarretan,
dituen argizko bideetan,
ibili naiz irriz xenderetan*,
eta maiz etsipenetan !

Banenbilen lasterketan,
indarrak hantu hatsetan,
banenbilen zalapartetan,
gero gelditzeko lotan,
ilargiaren altzotan !

Argi xurian kulunketan,
ibili naiz bilintxetan,
galdua ene amentsetan,
ezin egonez lur hontan,
ongi nintzan zeru hartan !

Luixa Giltzu

*xenderetan : xendretan

Gai kulturalak PDF Planetak Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa