Ahuntza eta pitikak

Ahuntza eta pitikak. Ariketak

1. fitxa - azala

1. Liburua ezagutzen dut.

- Zer da liburuaren izenburua? ?

............................................

- Zer argitaletxetan plazaratua izan da ?

..............................................

- Noren irudiak dira ?

...............................................

2. Gurutze batez erakuts ezazu zer liburu mota den :

Aldizkaria

Komikia

Albuma

3. Liburuaren azalaren marrazki bat egizu.

2. fitxa

1. Nora joaten da ama ?

..................................

2. Nork du atean jotzen ?

...................................

3. Nor topatzen du otsoak ?

.....................................

4. Erranaldi bat egizu eta azpian idatz ezazu.

aztapar
beltzari
egin
otsoak.
Bere
handi
so
zion

........................................

5. Zein animaliak erraten duen idatz ezazu : otsoak, pitikak, azeriak, ahuntzak.

- Ez duk lorietan iduri........

- O ! Aztapar beltz itsusia ! Otsoa da !........

- A ! Ez duzue zabaldu nahi ?........

- Oso prestu egon zaitezte hor ez nagoen artean.........

3. fitxa

1. Otsoak egin duena ordena ezazu zifreak emanez.

Errotara lasterka doa eta aztaparra irinean sartzen du....

Ahuntza urrun zegoelarik, ateari hurbildu zen otsoa....

Kexatzen da otsoa....

Otsoa oihanetan ihes doa, dena bustirik....

2. Erranaldi bat egizu eta azpian idatz ezazu.

Eta
zuzen,
da
itzultzen
hain
merkatutik
ahuntza

.............................................

3. Erranaldiak bururatu behar dituzu liburua erabiliz.

- Dena ikaran dago etxean : ......................................

- Eta hain zuzen, merkatutik ......................................

- Pitikek zabaltzen dute eta haren inguruan jauzika .................

4. fitxa

1. Erranaldiak ordena itzazu zifre bat emanez, ipuinaren berriz atzemateko.

Ahuntzak otsoa bultan jotzen du....

Otsoak aztaparra irinean ezartzen du....

Amaren boza ez dute ezagutzen pitikek....

Bazkari ona egiten dute....

Ahuntza merkatura doa....

2. Beste otso ipuinik ezagutzen ote duzu ? Zein ?

.....................................................

Euskara ODT / DOC PDF CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea

0