Sagutxo Margotxo - Gidaliburua

Liburu honetan, Sagutxo Margotxo albumaren ustiapen bat proposatua da, agindu ofizalen arabera egina. Irakaslearen gida eta ikasleen jarduera fitxak baditu. Hiru parte antolatua dira :
 1. zikloa (ttipiak, ertainak eta handiak) : zenbat saioko 3 sekuentzia
 2. zikloa (CP-CE1) : gehienik 3 saioko 8 sekuentzia
 ikus arteak (ama eskolatik CM2ra) : margolaritza teknika nagusien inguruko jarduerak.

Aurkibidea

1. zikloko kaiera
1. sekuentzia : albumaren ezagutza
 albumean sartu
 azala ikertu
 Margotxoren problematikaren kontakizuna
 arrainarekilako topaketaren kontakizuna
 apoarmatuarekilako topaketaren kontakizuna
 flamenkoarekilako topaketaren kontakizuna
 sugearekilkao topaketaren kontakizuna
 gauenararekilako topaketaren kontakizuna
 hartzarekilako topaketaren kontakizuna
2. sekuentzia : ahoz eta idatziz ekoizten
 Hizkuntza jarduerak
 Idatzizko ekoizpen jarduerak
3. sekuentzia : soinu jokoak
 Bokalak ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
 Kontsonante batzuk ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
 Silabekin jostatu
 Kantuño errimatuak
Ebaluazioa
Gehigarriak

2. zikloko kaiera
1. sekuentzia: albumaren ezagutza
 azalaren ezagutza
2. sekuentzia: Margotxoren problematika
 Irakurketa eta ulemena
 Hizkuntzaren erabilera / idatzizko ekoizpena
3. sekuentzia: Arrainarekilako topaketa
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera
 Idazketa
4. sekuentzia: apoarmatuarekilako topaketa
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera
5. sekuentzia: gatuarekilako eta flamenkoarekilako topaketa
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera
 Idazketa
6. sekuentzia: sugearekilako eta gauenararekilako topaketa
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera
 Idazketa
7. sekuentzia: hartzarekilako topaketa
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera
8. sekuentzia: adiskidantzazko harremana
 Irakurketa eta ulermena
 Hizkuntzaren erabilera

Ikus arteen kaiera (1->3 zikloak)
 Inpresionismoa eta espresionismoa
 Graffitia
 Kolore primarioak
 Elkartzeak eta collageak
 Lerroak eta puntuak abstrakzioan
 Irudikatu
 Klee eta itxurak
 Klimt eta dekorazioaren aberastasuna
 Kubismoa eta subjektua margolaritzan
 Puntillismoa eta zirkulu kromatikoa
 Arcimboldoren karikaturak
 Pop artea eta metaketa
 Ihes-lerroak perspektiban
 Gehigarriak

Euskara Arte heziketa - Arteen historia Fitxategiak Sagua Artea Arteen historia Besteekilako zabaltasuna Van Gogh Haring Mondrian Matisse Kandinsky Morrisseau Klee Miro Klimt Picasso Seurat Arcimboldo Warhol margolariak CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea