Gerezitzea (Pilotis saila) - zubereraz

Gerezien denbora llabür-llabürra da, eta aitañik lantatü gerezitze txipiak handitzeko behar düana hain lüzea!
Nola Maiderrek bere zühainttoa handitzen lagüntüko dü?

Ipuina entzun

Irakurketa / Idazkera Literatura albumak CP - 1. urtea 2. Zikloa

© Ikas pedagogia zerbitzua, 2018