UEU 49 - Euskara beti eta hobeki, Dudaken tresna oinarri

Uztailaren 8an, Etxepare lizeoan iraganen da UEUk eta Ikasek antolatu formakuntza.

Azken urteetan frantsesaren kalkoak franko emendatu dira Iparraldeko euskaldunen testu idatzietan eta ahozko mintzoan. Egoera horretaz oharturik, Ikas pedagogia zentroa “estilo liburua” baten osatzen ari da, huts errepikakorrenak agerian eman eta euskara hobetzeko tresna bat eskaintzeko asmoz.

Ikastaro honetan, delako tresna, DUDAKEN, aurkeztearekin batean, huts edo petto ohargarrienak erakutsiak izanen dira eta zuzentzeko bideak eskainiko.

Ikastaro hau UEUk eta Ikas pedagogia zentroak elkarlanean antolatu dute.

Irakaslea

Céline Mounole, Baionako fakultateko Euskal Ikasketen Saileko irakaslea (UPPA) eta Iker zentroko ikertzailea.

Helburuak

- Huts nagusiei ohartaraztea
- Ikasen estilo liburuko fitxen probatzea (funtzionaltasuna)
- Ariketa praktikoen bidez akatsen zuzenketaz jabetzea

Edukiak

Gramatika eta hiztegi sailetako gaiak landuko dira, besteak beste, bere/haren ; edo/ala, bera/berdina, zer/zein, konparantza, mugagabearen? erabilera, partitiboaren erabilera, ba- aditz aurrizkia?, perpaus erlatiboak?...

Izena eman

Uztailaren 1a arte.
http://www.ueu.eus/ikasi/udako-ikastaroa/1622/Euskaraz%2Bbeti%2Beta%2Bhobeki%252C%2BDUDAKEN%2Bhizkuntza%2Btresna%2Boinarri