MMH CP - Baliabide fotokopiagarriak

Saio bakoitzeko materiala bakarka edo taldeka lantzeko, fotokopiatzeko fitxen bidez.

Aurkibidea


 1. modulua
Jarduera: fritak
Jarduera: bereiztea
Lerrokadurak 1 eta 2
 2. modulua
Errituala: Eskola egunak
Zenbakien kaiera
 3. modulua
Errituala: Zenbaki gordea
Zenbakikuntza: ariketak
 4. modulua
Zenbakikuntza: ariketak
 5. modulua
Batuketa taulak
Moldatzeko orearen errezeta
Figuren ezaugarri fitxak
Figuren memoria jokoa
Prezio etiketak
 Etab...

CP - 1. urtea 2. Zikloa

©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023