Astronomia

Munduaren ezagutza bildumaren 2. zenbakia

Paperezko bertsioa agortua da, baina PDF moduan aurki dezakezu hemen.

Denbora eta espazioaren ondotik, horra Munduaren ezagutza saileko bigarren liburukia.

Angeluko Société d’astronomie populaire elkartearekin ontua, astronomiaren lantzera eramanen zaituzte, irakasle zein ikasle.

Nola ? Noiz nahi, bazterrei behatuz sortzen zaizkigun galdeei ihardetsi nahiz. Eman dezagun : Lurra biribila dela nola froga ? Udan bero egiten du eta neguan hotz, zergatik ? Nolaz dira egunak laburtzen ari larrazkenean eta luzatzen ari primaderan ?

Lehen mailan eta berdin kolegioan ere erabil daitekeen ikastresna hau buruen betetzera ez dator ; probatzera eta gogoetatzera gomitatzen du, 12 sekuentziatan barna : egun guzietako galdeetarik abia, fenomeno natural bati beha eta deskribapena egin, galdeari ihardesteko hipotesiak asma ; esperimentazioak antola eta eraman ; ondoriozta eta fenomenoaren ulertzeko oinarrizko arauak gogoan atxik, horiek oro euskaraz trebatzeko paradak ekarriz, bide nabar. Gisa horretan, molde bizian ikasten da, haste-hastetik urraspide zientifikoan bermatuz.

Alabaina, zientzietako interesa, probatzeko eta ulertzeko gogoa jokamolde zorrotzei
jarraikiz, gazte-gazterik eta ikasbide luzearen lehen urratsetan ereitea garrantzitsua da.

Gaurko aprendizetarik ahal bezainbat ikertzaile sor dadin bihar... Hain zuzen, xede
horretan du George Charpak fisikako Nobel saridunak “Eskuak orean” esperientzia
bultzatu.

Liburuki hau bi partetan antolatua da :
- ezker aldeko irakaslearen gidan, 12 sekuentzia eta nozio batzuen lantzeko beste 10
jarduera-modulu bildu ditugu ;
- eskuin aldean, astronomiaren lantzeko oinarrizko hiztegia, euskaratik frantsesera eta frantsesetik euskarara, nozio batzuen definizioa, han-hemenka gazteendako entziklopedietan aurki daitezkeen azalpenak eta informazio fitxa zenbait, bai eta 12 sekuentziei eta 10 jarduera-moduluei dagozkien ikasle-fitxak.

Bi afixa ere aurkituko dituzu, gaiaren “girotzeko” eta taldean lantzeko.
Ikastresna honek egun guzietako inguramenaren hobeki ulertzeko giltzak eskainiko dizuelakoan gaude. Bizkitartean, honen baliatzeak ekarriko dizkizun ohar eta proposamenen helaraztera gomitatzen zaitugu, irakurlea.

Aurkibidea

Ezker aldeko liburukia

Nozioen aurkibidea

Jakintasunen aurkibidea

Sekuentziak

Jarduerak

Eskuin aldeko liburukia

Hiztegia : euskara-frantsesa

Hiztegia : frantsesa-euskara

Definizioak

Informazioak

Sekuentzietako ikasle fitxak
- Plano horizontala
- Eguzkiaren goratasuna
- Kopernikoren koadrantea
- Urtaroak
- Lurraren mugimenduak
- Haize-arrosa
- Eguzki altxatzeak eta gordetzeak
- Meridianoak
- Eguzki altxatzeak eta meridianoak
- Lur-globoaren biraketa eta translazioa
- Eguzkiaren goratasuna

Jardueretako ikasle fitxak

 1. Nork bere burua espazioan koka
 2. Nork bere burua espazioan koka
 3. Iparrorratza
 4. Iparrorratza
 5. Iparrorratza
 6. Eguartea eta gaualdia
 7. Eguartea eta gaualdia
 8. Eguartea eta gaualdiav
 9. Eguzki-izartaula
 10. Izartaula nola egin
 11. Izartaularekin neurriak har
 12. lekuko meridianoak
 13. Lekuko ezaupideak
 14. Meridianoak eta paraleloak
 15. Eguartea eta gaualdia
Munduaren ezagutza Fitxategiak Munduaren ezagutza CM1 - 4. urtea CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea