Tavernier Fisika eta Teknologia - CE1 - Lanetako kaiera - zubereraz

Bordas argitaletxeko Tavernier bildumaren itzulpena.

Ikus gida pedagogikoa frnatsesez

Aurkibidea

- Aizea nontik horra da ?
- Bi tresna aizearen ezagützeko
- Botilla hauk agiazki hütsik direa ?
- Jaisgailüan goiti eta behera
- Zer tenperatüra irakurtzen düzü ?
- Termometro hau nola dabila ?
- Tenperatüra meteorogian
- Hura, karrua eta elürra
- Hur ikusezina
- Ontzien ibilaldia
- Pilarekin eta anpularekin zer egin ?
- Denak elektrizitatearen beharretan
- Eraikin egile bazina...
- Paperezko zübü bat eraik bazeneza !
- Akrobata hain trebeak !
- Egütegi jeinütsüak
- Egüberriko izeia
- Fantesia zonbait Egerrikari
- Maska bat egizu
- Gatz-orezko gaüza libertigarriak
- Gazna karrakatüa egizü
- Helbürü pedagogikoak

Zientziak eta teknologia - Teknologia Fitxategiak Tavernier bilduma CE1 - 2. urtea