Ilurre kixkur eta hiru hartzak - Bilürre karakoil eta hiru hartzak